top of page
  • Ảnh của tác giảRémy Le

Toàn cảnh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm theo quy chế kiến trúc mới, hiệu lực từ tháng 1/2022

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022 thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước đây. Trong đó có nêu quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo từng khu chức năng cụ thể.Sơ đồ 1: Phạm vi ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 2: Các địa điểm lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 3: Các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan và vị trí các cửa ngõ khu đô thị tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 4: Các khu chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 5: Các không gian mở công cộng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 6: Các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 7: Phân cấp đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Sơ đồ 8: Các vị trí bến phà, bến taxi thuỷ tại Khu đô thị mới Thủ ThiêmNgọc Hải (Tổng hợp)

https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/

Link gốc

bottom of page